komunikat

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu ogłasza dodatkowy nabór na niestacjonarne studia FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA – I stopnia (licencjat) oraz II stopnia (magisterskie).

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (weekendy).
Egzamin odbędzie się w dniu 22 września 2015 r.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 21 września
w Dziale Organizacji Studiów, lub przesłać pocztą na adres uczelni.
Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja/Egzaminy:
- studia licencjackie »
- studia magisterskie »