Ogólnopolski Konkurs "Student-Wynalazca"

Zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca", organizowanego od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyska w Kielcach, pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremiera - Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs jest adresowany do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Nagrodą główną dla pięciu laureatów konkursu będzie udział w 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 13-17 kwietnia 2016 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 2. listopada 2015 r. do 15. stycznia 2016 r. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie http://patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student/

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:
Justyna Bonar, jbonar@tu.kielce.pl
Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl
tel. 41 34 24 387