Dyplom Pawła Puzio na festiwalu Art+bits w Katowicach

W okresie między 13 a 30 listopada 2015 roku, w ramach festiwalu Art+bits w Katowicach odbyła się wystawa wybranych realizacji dyplomowych absolwentów kierunku sztuka mediów. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta była reprezentowana przez dyplom Pawła Puzio pod tytułem "Kain i Abel - interaktywna instalacja multimedialna". Prezentujemy fotografie oraz krótki opis realizacji.

Kain i Abel - interaktywna instalacja multimedialna.

Instalacja ma na celu badanie zjawisk szumu i błędu w kanałach komunikacyjnych. Użytkownikowi jest tutaj narzucona rola agenta zakłócającego relację między dwoma obiektami,reprezentującymi biblijnych braci. Interakcja zachodzi tu poprzez fizyczne dodawanie/odejmowanie/przesuwanie niewielkich, okrągłych markerów przyczepionych magnetycznie do jednego z obiektów. To z kolei wpływa na projekcję wyświetlaną na obiektach. Użytkownik jest obcym czynnikiem, który poprzez swoje działanie zaburza równowagę układu. Cały proces na za zadanie ukazanie kruchości relacji międzyludzkich oraz uwidocznienie podatności na błędne interpretacje komunikatów, którymi posługujemy się na co dzień.