Warsztaty z animacji

W dniach 9-11 lutego w Laboratorium Technologii 3D i Technik Animacyjnych odbyły się warsztaty w ramach projektu "TransWrocław", realizowanego w porozumieniu z Katedrą Sztuki Mediów przez wrocławską Galerię Entropia. Warsztaty prowadziła dr Agnieszka Jarząb, realizując wspólnie z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 68 we Wrocławiu krótkie poklatkowe animacje. Staną się one częścią wielowątkowego, multimedialnego filmu o Wrocławiu, opartego o pomysł i scenariusz Alicji Jodko. Film będzie realizowany przez kilka miesięcy w rożnych przestrzeniach miejskich. Zakończenie projektu przewidywane jest na grudzień 2016 r.