Współpraca studentów Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej.

Zapraszamy do przeczytania artykułu opisującego współpracę studentów Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Współpraca ta odbywa się w ramach przedmiotu Projekt Interdyscyplinarny.
Link do artykułu: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/sprawy-studenckie/1164