OBRAZ PORUSZONY - monografia

Pod koniec 2016 r. ukazała się monografia Katedry Sztuki Mediów pt.
"Obraz poruszony".

Wydawnictwo pod redakcją Wiesława Gołucha i Jakuba Jernajczyka zawiera 9 rozdziałów autorstwa Agnieszki Bandury, Wiesława Gołucha, Marka Grzyba, Agnieszki Jarząb, Jakuba Jernajczyka, Ryszarda Jędrosia, Piotra Komorowskiego, Ireneusza Olszewskiego i Stanisława Sasaka. Teksty te odnoszą się do historii oraz aktualnej aktywności artystycznej, badawczej i dydaktycznej Katedry Sztuki Mediów. Wydawnictwo otwiera wstęp Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów prof. Jacka Szewczyka.Z monografią można zapoznać się w Bibliotece ASP. Fragmenty książki,
abstrakty wszystkich rozdziałów oraz wybór materiałów filmowych
opisywanych w tomie znaleźć można na stronie:
http://mediaart.asp.wroc.pl/monografia-2016/Recenzentami wydawnictwa są: prof. Marian Oslislo (Akademia Sztuk
Pięknych w Katowicach) i prof. dr hab. Ryszard Różanowski (Uniwersytet
Wrocławski).
Wydawnictwo wchodzi w skład serii monografii Wydziału Grafiki i Sztuki
Mediów, której redaktorem jest prof. Jacek Szewczyk.
Nad projektem graficznym tomu pracował zespół projektantów: Maciej
Majchrzak, Joanna Jopkiewicz, Krzysztof Grudziński, pod kierunkiem
Łukasza Palucha. Okładkę zaprojektowała studentka Sara Makuch.