UKŁADY DYNAMICZNE

3. Ogólnopolska Konferencja towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

termin: 17-18 maja 2018
miejsce: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu,
ul. Traugutta 19/21, sala audiowizualna (410)


Idea konferencji

Spośród wszystkich obszarów sztuki sztuka mediów cechuje się najwyższą złożonością, przejawiającą się między innymi w  dynamicznych zestawieniach obrazów, dźwięków, tekstów
oraz innego typu danych, komponowanych ze sobą w narracje liniowe bądź struktury drzewiaste, oparte na dynamicznej architekturze bazodanowej.

Jest to też ten obszar sztuki, który najszybciej reaguje na zmiany zachodzące w społeczeństwie, nauce, technologii i kulturze. W związku z tym immanentną cechę sztuki mediów stanowi nieustanna reorganizacja jej wewnętrznych założeń, bazy technologicznej oraz środków wyrazu.

Dyscyplina ta wymyka się klasycznym podziałom na specjalności naukowe i artystyczne.
Twórcy działający na tym polu mają często interdyscyplinarne kompetencje i zainteresowania; w obszarze tym powstają również dynamiczne, ponaddziedzinowe zespoły złożone z artystów, inżynierów, programistów, fizyków, biologów, socjologów, psychologów itp. Wiodącą rolę odgrywają przy tym ludzie młodzi – twórcy i badacze, dobrze zorientowani w aktualnych problemach, sposobie funkcjonowania i komunikowania się członków scyfryzowanego i zsieciowanego społeczeństwa.

Dokonane w ostatnich latach i rysujące się na horyzoncie zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w istotny sposób wpływają również na sztukę. Na tym polu szczególnie istotną rolę
ma do odegrania sztuka mediów, która z jednej strony należy do dyscyplin sztuk pięknych, z drugiej zaś w znacznej mierze bazuje na związkach z nauką i technologią. Poszukując
dla siebie dogodnego miejsca w nowej architekturze dziedzin i dyscyplin naukowych,
sztuka mediów może stać się liderem w walce o dobrą pozycję sztuki w ogóle.

Zapraszamy do udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji towarzyszącej Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów pt. UKŁADY DYNAMICZNE, podczas której przyjrzymy się, zachodzącym na wielu płaszczyznach, zmianom w obrębie sztuki.

(dr Jakub Jernajczyk)


*************************************************************************************
link do wydarzenia na Facebooku
*************************************************************************************


PROGRAM KONFERENCJI

17 maja 2018


12.00: ROZPOCZĘCIE – prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)

12.10: WYSTĄPIENIA reprezentantów uczelni artystycznych
prowadząca: dr Agnieszka Jarząb (ASP Wrocław)
 • dr Jarosław Czarnecki (ASP Gdańsk): Sztuka symbiotyczna
 • mgr Anna Bąk (ASP Łódź): The Real Thing
 • dr Krzysztof Łukomski (UAP Poznań): Pojęcie Display i współczesny zwrot performatywny, a sztuka mediów
 • dr hab. Jakub Wróblewski (ASP Warszawa): Virtual Reality – współczesne modele edukacji w projektach immersyjnych
13.30: przerwa na kawę

13.40: DEBATA Kondycja i przyszłość sztuki mediów w kontekście planowanych reform
w zakresie polityki nauki

uczestnicy:
 • prof. Antoni Porczak (ASP Kraków)
 • prof. Wiktor Jędrzejec (ASP Warszawa)
 • prof. Andrzej Syska (UAP Poznań)
prowadzący: Sidey Myoo (prof. Michał Ostrowicki, UJ, ASP Kraków)

14.40: przerwa na kawę

14.50: PREZENTACJA Piotr Krajewski (Centrum Sztuki WRO):
Historia instalacji wideo z serii Widok. WRO Media Art Reader
– premierowa prezentacja publikacji książkowej i archiwum www

15.10: RING Perspektywy sztuki mediów – teoria, technologia, ekspresja
uczestnicy:
 • prof. Artur Tajber (ASP Kraków)
 • dr Ksawery Kaliski (ASP Katowice)
prowadzący: dr hab. Marek Grzyb (ASP Wrocław)

15.40: ZAKOŃCZENIE pierwszego dnia obrad

*******
18.00: Uroczyste otwarcie Wystawy Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów
i ogłoszenie wyników konkursu w Centrum Sztuki WRO

********************************************************************************

18 maja 2018

10.00: DEBATA Moje miejsce po – o ambicjach młodych
uczestniczki:
 • mgr Diana Lelonek (UAP Poznań)
 • mgr Irmina Rusicka (ASP Wrocław)
 • mgr Magdalena Kreis (Centrum Sztuki WRO)
prowadzący: dr Michał Jakubowicz (Uniwersytet SWPS, ASP Wrocław)

11.00: przerwa na kawę

11.10: WYSTĄPIENIA reprezentantów uczelni artystycznych
prowadząca: dr hab. Maja Wolińska (ASP Wrocław)
 • mgr Piotr Ceglarek (ASP Katowice): Kultura D.I.Y
 • dr Łukasz Jastrubczak (AS Szczecin): Nudne peryferia
 • dr Marcin Pazera (ASP Kraków): Intermedia – interpolacja
 • mgr Aleksandra Trojanowska (ASP Wrocław): Biocentryzm – antropocentryzm
12.30: przerwa na kawę

12.40: DEBATA Poznawcza funkcja obrazu i sztuki
uczestnicy:
 • dr Piotr Kozak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław, UWr)
 • dr Jerzy Luty (WSO Wrocław)
prowadząca: dr Agnieszka Bandura (UWr, ASP Wrocław)

13.40: PODSUMOWANIE konferencji – dr hab. Ireneusz Olszewski (ASP Wrocław)

********************************************************************************
********************************************************************************

Organizatorzy konferencji:
 • Katedra Sztuki Mediów, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów,
  Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Centrum Sztuki WRO (współorganizacja)

Komitet naukowy konferencji:

prof. Wiesław Gołuch (ASP Wrocław)
prof. n. Marek Grzyb (ASP Wrocław)
prof. Wiktor Jędrzejec (ASP Warszawa)
Piotr Krajewski (Centrum Sztuki WRO)
prof. n. Ireneusz Olszewski (ASP Wrocław)
prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)
prof. Antoni Porczak (ASP Kraków)
prof. Andrzej Syska (UAP Poznań)
prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)
prof. Artur Tajber (ASP Kraków)

Komitet organizacyjny konferencji:
Anna Czajka
dr Agnieszka Jarząb
dr Jakub Jernajczyk (przewodniczący)
Paulina Ostrowska
Aleksandra Żaczek-Gbiorczyk