Andrzej P. Bator

Urodzony w 1954 roku we Wrocławiu. Jest profesorem w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. Realizacje: fotografia, fotoobiekty, obiekty multimedialne. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Autor rozpraw naukowych oraz tekstów teoretycznych i krytycznych o sztuce. Redaktor naczelny Zeszytów Naukowo-Arytstycznych DYSKURS wydawanych przez wrocławską ASP, stale współpracuje z Pismem Artystycznym FORMAT.