Programowanie multimediów

ad. dr hab. Jakub Jernajczyk

Celem zajęć z przedmiotu "Programowanie Multimediów" jest poszerzenie warsztatu kreacyjnego studenta o umiejętność świadomego projektowania algorytmów, samodzielnego kodowania w wybranym środowisku programistycznym oraz tworzenia aplikacji ekranowych i  instalacji interaktywnych.
Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami programistycznymi, zasadami tworzenia algorytmów i programowania strukturalnego oraz obiektowego; zapoznaje się z wybranym środowiskiem programistycznym, poznając jego główne przeznaczenie, możliwości oraz ograniczenia; zapoznaje się ze składnią języka ActionScript.
Student uzyskuje umiejętności z obszaru Sztuki Mediów w zakresie programowania na poziomie podstawowym lub średnio-zaawansowanym w  wybranym języku programowania (zalecany: ActionScript) oraz przygotowania materiału multimedialnego do obróbki programistycznej.
Student uzyskuje kompetencje w obszarze Sztuki Mediów w zakresie świadomego posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy twórczej, komunikowania się i współpracy z programistami, umiejętności algorytmizacji wybranych problemów.