Projekt interdyscyplinarny

Zajęcia w ramach przedmiotu Projekt interdyscyplinarny są elementem kształcenia w zakresie kierunku Sztuka Mediów. Celem przedmiotu jest nauka pracy zespołowej, podziału ról, systematyczności, umiejętności tworzenia projektów z osobami z innych środowisk naukowych i kulturalnych. Przedmiot ma również poszerzać zakres wiedzy studenta o obszary z innych dyscyplin nauki i sztuki.

Treścią przedmiotu jest tworzenie projektów interdyscyplinarnych z udziałem studentów i wykładowców z innych dyscyplin naukowych – programistów, muzyków itp. Projektów o charakterze użytkowym lub artystycznym, w których część wizualna jest jednym z niezbędnych elementów całości.