Pracownia Działań Intermedialnych

Prowadzący:
Prof.n. Ireneusz Olszewski
as. dr Agnieszka Jarząb
st. wykł. dr Michał Jakubowicz

Przedmioty:


1. Działania Intermedialne,
dla studentów kierunku Sztuka Mediów, II i III rok studiów licencjackich oraz I i II rok studiów magisterskich
prowadzący: prof.n. Ireneusz Olszewski, as. Agnieszka Jarząb

Pracownia realizuje przedmiot „Działania Intermedialne”w zakresie:
video, wykorzystując materiał rejestrowany kamerami cyfrowymi i analogowymi do realizowania linearnych lub interaktywnych form filmowych;
animacji filmowej, realizowanej w technikach klasycznych i cyfrowych;
performance, teatru alternatywnego oraz działań w przestrzeni rzeczywistej, wykorzystując język teatralny oraz obecność i dialog z publicznością;
przekształcania realnej przestrzeni przy pomocy szeroko pojętych działań artystycznych (instalacje, aranżacje multimedialne);
sztuki konceptualnej, bazującej na poszukiwaniu tematów i sposobów indywidualnej wypowiedzi artystycznej.
W pracowni realizowane są zadania z wykorzystaniem nowych technik, ich łączenia i wzajemnego przenikania oraz poszukiwania nowych przestrzeni mediów sztuki.
W ramach zajęć prowadzone są także badania nad użytecznością nowych form zapisu artystycznego dla sztuki mediów, poszukiwania własnego języka wypowiedzi poprzez animację i grafikę 2D, a także rozpoznanie zjawisk medialnych w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem działań intermedialnych.

2. Grafika Intermedialna,
dla studentów kierunku Grafika,
prowadzący: prof.n. Ireneusz Olszewski, as. Agnieszka Jarząb, st. wykł. dr Michał Jakubowicz

Pracownia realizuje przedmiot „Grafika Intermedialna” w zakresie:
video, wykorzystując materiał rejestrowany kamerami cyfrowymi i analogowymi do realizowania linearnych lub interaktywnych form filmowych;
animacji filmowej, realizowanej w technikach klasycznych i cyfrowych;
performance, teatru alternatywnego oraz działań w przestrzeni rzeczywistej, wykorzystując język teatralny oraz obecność i dialog z publicznością;
przekształcania realnej przestrzeni przy pomocy szeroko pojętych działań artystycznych (instalacje, aranżacje multimedialne);
sztuki konceptualnej, bazującej na poszukiwaniu tematów i sposobów indywidualnej wypowiedzi artystycznej.
W pracowni realizowane są zadania z wykorzystaniem nowych technik, ich łączenia i wzajemnego przenikania oraz poszukiwania nowych przestrzeni mediów sztuki.
W ramach zajęć prowadzone są także badania nad użytecznością nowych form zapisu artystycznego dla sztuki mediów, poszukiwania własnego języka wypowiedzi poprzez animację i grafikę 2D, a także rozpoznanie zjawisk medialnych w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem działań intermedialnych.

3. Podstawy animacji filmowej,
dla studentów kierunku Sztuka Mediów, I rok studiów licencjackich
prowadzący: prof.n. Ireneusz Olszewski, as. Agnieszka Jarząb

Pracownia realizuje przedmiot „Podstawy animacji filmowej”w obszarze filmu animowanego, realizowanego w technikach tradycyjnych (animacje poklatkowe rysunkowe, lalkowe, wycinankowe, w technikach mieszanych, animacje non-camera na taśmie celuloidowej).


4. Podstawy technik interaktywnych,
dla studentów kierunku Sztuka Mediów, I rok studiów licencjackich
prowadzący: as. Agnieszka Jarząb
Pracownia realizuje przedmiot „Podstawy technik interaktywnych” koncentrując się na zapoznaniu studentów z wybranymi technologiami interaktywnymi. Zajęcia mają formę ćwiczeń warsztatowych i z obsługi programów (m.in. Adobe Flash)