Formy studiów

Wyróżnienie w zakresie kształcenia na kierunku Grafika przez Państwową Komisję Akredytacyjną (uchwała Nr 957/2007).
WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW prowadzi kształcenie na kierunku GRAFIKA oraz na kierunku SZTUKA MEDIÓW.
Wydział oferuje zróżnicowany zestaw form studiowania na wymienionych kierunkach:

  • Studia stacjonarne na kierunku Grafika prowadzone w ramach jednolitych studiów magisterskich;
  • Studia stacjonarne na kierunku Sztuka Mediów prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia;
  • Studia wieczorowe na kierunku Grafika prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne;
  • Studia zaoczne na kierunku Sztuka Mediów prowadzone w ramach studiów licencjackich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia na specjalizacji Fotografia i Multimedia;
  • Studia stacjonarne na kierunku Grafika prowadzone w ramach jednolitych studiów magisterskich w specjalnościach: Projektowanie graficzne, Grafika artystyczna.
  • Studia wieczorowe na kierunku Grafika prowadzone w ramach studiów magisterskich II stopnia w specjalności Grafika artystyczna w języku angielskim.
  • Studia wieczorowe na kierunku Grafika prowadzone w ramach studiów podyplomowych w języku angielskim Interdisciplinary Printmaking.
  • Studia wieczorowe na kierunku Sztuka Mediów prowadzone w ramach studiów podyplomowych Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna.
  • Studia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów prowadzone w ramach studiów doktoranckich III stopnia w języku angielskim.
Dydaktyka związana z wydziałowymi kierunkami, specjalnościami i specjalizacją prowadzona jest w oparciu o kompetencje 3 katedr wydziałowych:
— Katedry Projektowania Graficznego,
— Katedry Grafiki Warsztatowej,
— Katedry Sztuki Mediów.
Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz właściwe im warsztaty.
WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW kontynuuje tradycję dydaktyczną zasłużonych dla grafiki wrocławskiej: prof. Stanisława Dawskiego, prof. Macieja Urbańca, doc. Leszka Kaćmy i prof. Haliny Pawlikowskiej.
Program kształcenia na kierunku Grafika objęty jest ministerialnym standardem.
Program kształcenia na kierunku Sztuka Mediów objęty jest standardem opracowanym przez Katedrę Sztuki Mediów, a zatwierdzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prowadzenia unikatowego kierunku (od roku akad.2008/2009).