Pracownia projektowania gier komputerowych i form wirtualnych

Kierownik pracowni: prof. n. Marek Grzyb
as. dr Barnaba Mikułowski, as. Agnieszka Talik
Język wykładowy: polski, możliwość kontaktu w j. angielskim.


Jest to pracownia dyplomująca, stawiająca sobie za cel kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach artystycznych i zawodowych, posiadających kompetencje i umiejętności w zakresie:
-posługiwania się oprogramowaniem służącym do tworzenia grafiki i animacji 3D,
-posługiwania się oprogramowaniem służącym do projektowania i realizacji z zakresu wirtualnej rzeczywistości,
-tworzenia autorskich projektów wykorzystujących medium gier komputerowych – Game Art,
-tworzenia autorskich projektów wykorzystujących rzeczywistość wirtualną.

Program:
Nauczanie oraz rozwijanie umiejętności projektowania gier komputerowych oraz tworzenia artystycznych i użytkowych przekazów za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej. Podstawowe rozpoznanie metod i sposobów kreacji gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości opartej na szeroko rozumianej wiedzy wizualnej. Uwzględnianie oczekiwań i  wymagań technologicznych standardów w procesie tworzenia form przekazu.
Bardzo ważnym elementem jest rozwój artystycznych form w obszarze tzw. Game Artu czyli indywidualnych artystycznych wypowiedzi poprzez medium gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości.

Pracownia współpracuje ze studentami, którzy wykorzystują w swoich realizacjach przestrzeń wirtualną realizując:
- autorskie gry komputerowe,
- przestrzeń wirtualną (wykorzystujące okulary VR oraz projekcje multimedialne),
- wirtualne aranżacje przestrzenne z wykorzystaniem grafiki 3D ,
- scenografię wirtualną (aranżując przestrzeń wirtualną związaną z wydarzeniami kulturalnymi itp.)
- działania na żywo (wykorzystujące grafikę trójwymiarową czasu rzeczywistego)
W pracowni prowadzone są pokazy, wykłady, oraz ćwiczenia warsztatowe. Wdrażanie umiejętności w posługiwaniu się programami do projektowania i tworzenia elementów gier komputerowych: 3D Studio Max, unity 3D.