LAACT - international academic exchange

LAACT – Light as a Creative Tool – multidyscyplinarny projekt Roberta
Sochackiego – otworzył pomost między Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu a Akademią Sztuk Pięknych ALUO w Lublanie. W ramach porozumienia między tymi uczelniami studenci stworzą wspólną instalację. Zostanie ona zaprezentowana na tegorocznym festiwalu Svetlobna Gverila – międzynarodowym festiwalu światła w Lublanie, w stolicy Słowenii.
Więcej...50 Lat - 50 Ekranów, wystawa na 35-lecie KWW i 15-lecie KSM

30 listopada 2022 roku w Double Tree by Hilton Wroclaw (lobby hotelu), o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy p.t. "50 Lat - 50 Ekranów" związanej z jubileuszem 35 lat Katedry Wiedzy Wizualnej i 15 lat Katedry Sztuki Mediów.
Więcej...Spotkanie inauguracyjne Koła Gier

Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne koła naukowego Koło Gier, które odbędzie się 18 listopada 2022 roku o godzinie 18:00 w Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności (Wrocław, ul. Traugutta 19/21) w sali 607.
Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić Państwa do współpracy z Kołem Gier, więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Więcej...Jubileusz 35-ciu lat KWW i 15-stu lat KSM

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów dr hab. Marek Grzyb oraz kierownik Katedry Sztuki Mediów dr Paweł Lisek mają zaszczyt zaprosić na wydarzenia związane z jubileuszem 35 lat Katedry Wiedzy Wizualnej i 15 lat Katedry Sztuki Mediów.

W roku akademickim 1971/72, w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, rozpoczęła działalność Katedra Wiedzy Wizualnej. Dla jasności – pełna nazwa powstałej katedry brzmiała: Katedra Wiedzy Wizualnej i Podstaw Projektowania. Nazwa uległa skróceniu w 1975 roku. Miejsce w uczelni niekonwencjonalne, eksperymentalne, traktowane przez jednych niezwykle serio, przez innych pobłażliwie...

Więcej...Publikacja Light as a Creative Tool [LAACT]

W wyniku pierwszej konferencji Light as a Creative Tool zorganizowanej przez ASP Gdańsk w 2018 roku i drugiej edycji (odwołanej z powodu COVID-19) jaka miała się odbyć w 2020, a której organizatorem było wrocławskie ASP powstała niniejsza publikacja. Publikacja LAACT to wynik spotkań artystów i teoretyków zajmujących się zagadnieniami light ART. Wyjątkowa pozycja zawierająca nie tylko akademickie artykuły ale i wypowiedzi artystów uczestników obu edycji. Niewątpliwą wartością jest subiektywny przegląd artystów i artystek tworzących w obszarze light ART na końcu publikacji.
Publikacja Light as a Creative Tool dr Roberta Sochackiego w całości dostępna onLine https://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/robert-sochacki-laact,4612
Więcej...GO!3D - Wykłady związane z grafiką 3D

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję "GO!3D" organizowaną przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu zrealizowaną w ramach Ósmego Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów.
Data: 29.04.2022,Start godzina: 10:00

Więcej...IMAGE BEYOND THE SCREEN

Pomiędzy 5 a 13 marca w Lille we Francji mogliśmy uczestniczyć w międzynarodowej konferencji i festiwalu zorganizowanym przez Rencontres Audiovisuelles / the Video Mapping European Center. Lille to nie tylko piękne i bogate kulturalnie miasto na północy Francji, to także partnerskie miasto Wrocławia. Dzięki zaangażowaniu obu stron, Lille - Rencontres Audiovisuelles i Wrocław - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu mogliśmy tam pojechać.
Więcej...Projekt STÓŁ - zaistniał w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na terenie budynku przy pl. Polskim

Projekt STÓŁ zrealizowany w ramach zajęć prowadzonych przez dr Roberta Sochackiego w pracowni 310M - Pracowni Kreacji Przestrzeni Multimedialnej Katedry Sztuki Mediów na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Projekt STÓŁ, interwencja artystyczna, na którą składają się poszczególne działania artystyczne: research, podcast, wideo instalacja, obiekt.
Więcej...CO-RESPONSIBILITY terenowa akcja performatywna

Performatywna akcja terenowa CO-RESPONSIBILITY, to świadome splecenie się w jedność - jedność ze sobą nawzajem, z miejscem w którym żyjemy, z konsekwencjami naszego myślenia i z działaniami, które podejmujemy razem. To manifest przypominający, że wszyscy - jako jednostki - jesteśmy od siebie wzajemnie zależni, a każda podjęta decyzja wpływa na los reszty. Chcemy pokazać, że poczucie współodpowiedzialności za siebie nawzajem i świat wokół jest czymś istotnym.
Więcej...Sympozjum: ONLINE >>> OFFLINE


ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Katedra Sztuki Mediów oraz dr Robert Sochacki zaprasza na sympozjum.

Akcenty przesunęły się już dawno, wektory zmian wytyczają nowe kierunki: to, co duża część społeczeństwa zaczęła odkrywać w pandemicznym roku 2020, dla niektórych z nas było już wiele lat temu oczywistością - świat nadawania i odbierania informacji o świecie, rzeczywistość i doświadczenia kreacji znajdują się w królestwie cyfrowym ONLINE. Miejsce działań związanych ze sztuką, lub szerzej: projektowaniem przestrzeni emocjonalnej nie od dziś jest wirtualne. Od pewnego czasu, co zeszły rok tylko uwydatnił, także i czynności i doświadczenia „codzienne” są z tą przestrzenią związane, to, co tradycyjnie uważaliśmy za rzeczywistość z obecnego punktu widzenia można nazwać światem OFFLINE, nieoczywistym światem dostępnym nie dla wszystkich.
Zmiana perspektywy już nastąpiła, teraz to OFFLINE wydaje się rozszerzeniem rzeczywistości ONLINE, jednym z wyborów w potężnych aplikacjach AR czy VR napędzanych przez coraz doskonalsze AI. O tym jak jest, i czy rzeczywiście jesteśmy obecnie sprowadzani do roli dodatków z tętnem do coraz potężniejszych rzeczywistości ONLINE oraz o relacji oflajnu do onlajnu dyskutować będą badaczki i artystki poruszające się teoretycznie i praktycznie na styku tych konstruktów
Więcej...Z DYSTANSEM – 5. Ogólnopolska Konferencja towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Tegorocznaedycja konferencji skupia się na aktualnych zagadnieniach,związanych z dydaktyką i praktyką artystyczną w zakresie sztukimediów, realizowaną w formie zdalnej. Hasło „z dystansem” wnaturalny sposób odnosi się do wymuszonego dystansu fizycznego,który wszystkim nam dziś doskwiera. Może ono jednak przywodzićrównież na myśl zachowanie rozsądnego dystansu do zastanejsytuacji, a także sugerować spojrzenie z dystansem na dziedzinę,którą się zajmujemy.
Więcej...AKCES I ZWROT - wystawa 6. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów ONLINE

To już szósta edycja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, organizowanego przez Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Przegląd najlepszych prac licencjackich i magisterskich odbywa się na ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.
Projekt, rozwijany od 2015 roku, tworzy platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów. Wydarzenie podkreśla znaczenie sztuki mediów jako kierunku nauczania w obrębie sztuki współczesnej, jest także skoncentrowane na promocji absolwentów.

Więcej...BETWEEN [in the era of COVID 19], Galeria Foto-Gen

Osią łączącą narrację wszystkich prac zaprezentowanych na wystawie jest fenomen wyodrębnienia lub wymuszonej alienacji, spowodowanej rygorami dyscypliny sanitarno-epidemiologicznej, ogłoszonymi w związku z pandemią. Ten specyficzny stan zawężenia rzeczywistości z równoczesnym jego podziałem na to, co wewnętrzne i to, co zewnętrzne, mimo że zawsze był ludzkim doświadczeniem, to jednak do wiosny tego roku nie istniał jako dojmująca konieczność codziennej egzystencji.
Więcej...Zwycięstwo Alicji Klich i Karoliny Płanik

Serdecznie gratulujemy studentkom Sztuki Mediów: Alicji Klich i Karolinie Płanik zwycięstwa w konkursie Krytyki Artystycznej związanym z wystawą „Willmann. Opus magnum". Jesteśmy zaszczyceni współpracą z tak uzdolnionymi osobami!
Więcej...Wystawa "Lichen" Agnieszki Talik

Wystawa pod tytułem „Lichen" to zestaw prac autorstwa Agnieszki Talik wykonanych w technice grafiki 3D. Prace powstały jako część festiwalowej, abstrakcyjnej animacji, której projekcja odbędzie się podczas festiwalu Kinomural 2020. Prace przedstawiające falujące i zmieniające kolory "porosty", stworzone za pomocą efektów cząsteczkowych wygenerowanych w środowisku przestrzeni trójwymiarowej. Cykl to 12 indywidualnych rytmów cząsteczek, uprzednio poruszających się w różnych kombinacjach przypadkowych kształtów i kolorów złączone w całość. Wystawa to zatrzymanie tego procesu, spokojny wgląd w trójwymiarową przestrzeń i przedstawienie przypadkowości wygenerowanych elementów, które komponują się w osobne i niezależne obrazy. Elementy te przypominające organiczną masę, hipnotyzują i wciągają widza, ożywiając martwą przestrzeń, intrygując kolorem i kształtem.
Więcej...rnd_chck(); audiovisual performance

01.02.2020
Centrum Technologii Audiowizualnych, Wystawowa 1, Wrocław

Pełen energii występ studentów naszej Katedry we współpracy z kompozytorami z wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego wieńczący semestralną pracę w Pracowni Narracji i Interakcji w Nowych Mediach oraz na przedmiocie Audio.
Występ w CeTA był pierwszą publiczną prezentacją i próbą generalną programu, który nasi artyści zaprezentują w trakcie majowej edycji festiwalu Musica Polonica Nova we wrocławskim NFM.
Więcej...WYSTAWA WZOROWA

Zasadniczą tkanką wystawy, która wpisuje się w ogólnopolski rok matematyki (2019), są wzory rozumiane jako wyrażenia formalne, równania i zapisy symboliczne. Zaproszeni artyści, zgodnie z właściwą sobie swobodą twórczą, rozkruszają schemat matematycznych, fizycznych bądź chemicznych formuł i ukazują wzory również jako powtarzalne układy geometryczne, jako zapisy ścieżek ruchu, jako układy odniesienia, formy idealne czy też swoiste miary. Choć punkt wyjścia stanowią tu nauki ścisłe, efektem jest prawdziwa, pełna subtelnych łamigłówek oraz pojęciowych i wizualnych metafor poezja znaku. Minimalistyczna w swej formie WYSTAWA WZOROWA zaprasza widza do intelektualnej podróży, podczas której pojęcia, obrazy, znaki, liczby i formuły wzajemnie się przenikają i uzupełniają, tworząc nowe znaczenia i akcentując doniosłość holistycznego spojrzenia na rzeczywistość, zarówno tę zastaną, jak i współtworzoną.

Galeria Entropia, 17.12.2019 – 17.01.2020
Więcej...Dr Agata Szuba i prof. Andrzej P. Bator na 6th Suwon International Photo Festival

1 listopada 2019 w Suwon, w Korei Południowej, w ramach 6th Suwon International Photo Festival odbył się wernisaż organizowanej przez Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu zbiorowej ogólnopolskiej ekspozycji fotografii współczesnej pt. „Unobvious”. Na ekspozycji prezentowanych jest trzynastu artystów wizualnych; zarówno nestorów polskiej sztuki fotomedialnej, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii sztuki, jak i twórców średniego i młodszego pokolenia, legitymujących się dorobkiem artystycznym o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Więcej...Hilton VII

SPOTKANIA/ ENCOUNTERS

Siódma odsłona wystaw Katedry Sztuki Mediów w hotelu DoubleTree by Hilton Wrocław. Podczas "SPOTKAŃ" prezentujemy prace studentów wykonane w pracowniach: Działań Intermedialnych, Projektowania Multimedialnego, Kreacji Przestrzeni Multimedialnej oraz Fotografii Inscenizowanej.

Więcej...Hilton VI

VISUAL REVIEW

Szósta odsłona wystaw Katedry Sztuki Mediów w hotelu DoubleTree by Hilton Wrocław prezentuje prace studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów wykonane w semestrze zimowym 2018 r. Wśród wybranych realizacji można zobaczyć klasyczne animacje, eksperymentalne wideo, infografikę oraz wizualizacje 3D.

Więcej...Studenckie Koło Gier zaprasza

W dniu 16.10.2019 obyło się pierwsze tegoroczne spotkanie Koła Gier.
Koło działa przy Katedrze Sztuki Mediów i skupia studentów, którzy interesują się tworzeniem gier komputerowych. Na spotkaniu zostały wybrane władze koła - przewodniczącym został Norbert Kowalczyk student I roku II stopnia Sztuki Mediów.
Zapraszamy chętnych do siedziby koła w pracowni 607 do budynku CSU.
Opiekunami koła są prof. ucz. Marek Grzyb i mgr Barnaba Mikułowski.


Więcej...Koło Gier Zaprasza

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne koła naukowego Koło Gier, które odbędzie się 16 października 2019 roku o godzinie 14:00 w Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności (Wrocław, ul. Traugutta 19/21) w sali 607.

Na spotkaniu przedyskutujemy plany koła na rok 2019-2020, omówimy to, czym będziemy się zajmować na zajęciach i wybierzemy nowe władze koła.
Więcej...Stanisław Sielicki (1960-2019)

Nie żyje Stanisław Sielicki (1960-2019), pracownik Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Społeczność Akademii, ale też liczni przyjaciele i znajomi Staszka spoza szkoły, zostali zaskoczeni w niedzielę 6 października bardzo smutną wiadomością o jego nagłej śmierci. Większość z nas, znajomych, przyjaciół, studentów widziała go dzień, dwa, kilka dni wcześniej, dlatego jego nagła śmierć pozostawiła nas w smutku i zdziwieniu nad nieprzewidywalnością ludzkiego losu. Filozof, fotograf, artysta, pracownik wrocławskiej ASP, członek-założyciel legendarnej wrocławskiej grupy artystycznej LUXUS. Poza własną pracą twórczą pomocny, uprzejmy, dokumentował fotograficznie zarówno wernisaże, jak prace innych artystów na potrzeby druku katalogów czy mówiąc ogólnie - promocji artysty. Zawsze pogodny, cierpliwy przy pracy, co szczególnie przy dokumentacji prac in situ (w galerii) nie było proste, ekscentryczny, wierny swojemu wizerunkowi, długim włosom i brodzie, zawsze z nieustającym apetytem na życie, nie żegnający się z młodością i jej ideałami ... Staszku, za szybko i zbyt nagle odszedłeś... pozostawiłeś pustkę i smutek, do zobaczenia ... ;(

Pogrzeb odbędzie się 10.10.2019 (czwartek) o godzinie 14.00, na cmentarzu Wrocław Kiełczów.

Pracownicy Katedry Sztuki Mediów
Więcej...Warsztaty z Motion Capture

W ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2019 Pracownia projektowania gier i form wirtualnych przeprowadziła pokaz i warsztaty z technik użycia technologii Motion Capture.
Uczestnicy mogli osobiście brać udział w nagraniu ruchu wykorzystując technologię Motion Capture.
Pokaz poprowadzili mgr Agnieszka Talik I lab. Norbert Kowalczyk.
Zapraszamy na krótka fotorelację.Więcej...Силует / wystawa fotogramów

wernisaż: 28.09.2019 / godz. 14.00
wystawa: 28.09 - 18.10.2019

Galeria Sztuki ВОНСХУ Volart.com.ua
ul. Lesi Ukrainky 24а, Łuck, Ukraina

Wystawa jest wyborem prac wykonanych przez wykładowców i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Katedry Sztuki Mediów w Pracowni Technik Obrazowania Fotograficznego prowadzonej przez prof. Czesława Chwiszczuka, as. Rafała Warzechę i lab. Stanisława Sielickiego. Prezentowane fotografie są kompozycjami utworzonymi bez pośrednictwa aparatu fotograficznego bezpośrednio na światłoczułym materiale takimi technikami jak: luksografia, chemigrafia, lumino-grafia, cliche'-verre lub ich połączonych kombinacji.

kurator wystawy: Michał Pietrzak
Więcej...