Obraz Poruszony / Picture Set In Motion

III – IV 2017

Wystawa „Obraz Poruszony” jest przeglądem dorobku pedagogów Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i stanowi tylko wybór z ich szerokiej aktywności artystycznej.
Prezentowane prace video, animacje i fotografie ukazują różnorodność i wszechstronność tej jednostki dydaktycznej, co przekłada się na proces kształcenia kolejnych roczników artystów i projektantów.

Fragmenty filmów (tu można dodać link do „fragmenty_filmow.mp4” )
Dokumentacja fotograficzna (tu możnaby dodac fotki z wernisażu i kadry z filmów na osobnej podstronie lub w fotogalerii)

Lista filmów / autorzy:
(Do niektórych autorskich stron są linki. Nie wszystkich udało sie prosto znaleść, możecie uzupełnić swoje lub te, o których wiecie)

1. „Between”, „Questionpolis” - Marek Grzyb
2. „Rotacje” - Piotr Masny
3. „Granica obrazu”, „Foot steps”, „Thank You thanks” - Stanisław Sasak
4. „Monidła – marzenia spełniane”, „Phonegramy”, „Phonegramy hex” - Ewa Martyniszyn (http://www.emonidla.pl/)
5. „letters.EHO”, „2” - Aga Jarząb (www.kinomanual.pl)
6. „Plac Zabawy” - Agata Szuba
7. „Antypoezja”, „Głowy”, „Metamorfopsje” - Ireneusz Olszewski
8. „Reszta”, „Granice koła”, „Obraz wyczerpujący” - Jakub Jernajczyk, (www.grapik.pl)
9. „Inkarnacje” - Piotr Komorowski
10. „Transmit” - Czesław Chwiszczuk
11. „Do utraty sił”, „40” - Wiesław Gołuch
12. „subPARK” - Michał Jakubowicz
13. „Instalacje” - Ryszard Jędroś
14. „Wewnętrzna wędrówka” - Barnaba Mikułowski (vaticinator.com)
15. „Dyspersja” - Agnieszka Talik
16. „Low poly eden” - Maja Wolińska (https://commonheavens.com/)
17. „Maski” - Rafał WarzechaEN:

The exhibition „Picture set in motion” is an art review of educators from Media Art Department of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław and is only a selection from their extensive artistic activity.
The videos, animations and photographs show the diversity and versatility of this department which affects the educational process of next artists and desiners generations.

Ćwiczenia z formy / Exercise in form

VI – X 2017

Prace multimedialne studentów Katedry Sztuki Mediów. Część z nich została zrealizowana specjalnie dla hotelu Hilton, wykorzystując specyfikę miejsca (filmy odtwarzane są bez dźwięku, ze względu na komfort gości hotelowych) lub tematu (hotel jako tymczasowy dom).

Lista filmów / autorzy:

1. Marta Bubiłek „Kłębek myśli” / Bundle of thoughts
2. Dominika Ćwiertnia „Droga” / A way
3. Natalia Fałowska „Koło czasu” / A time wheel
4. Justyna Filutowska „Sen” / A dream
5. Martyna Herisz „Aberracje”
6. Katarzyna Jędrzejek „Oczekiwania” / Expectations
7. Oktawian Jurczykowski „Potworki 8D” / Monsters 8D
8. Krzysztof Kuczyński „Taniec” / A dance
9. Justyna Kujawa „Kiedy wybije 25 godzina”
10. Monika Lelonek „Sen” / A dream
11. Michał Leonczuk „Wratislavia Cantans – spot” / Wratislavia Cantans - promo video
12. Maria Łuc
13. Jan Mikołajek „Światło” / A light
14. Julia Nędzyńska "Obrazem"
15. Karolina Pietrzyk „Ślimak” / Snail
16. Weronika Przybyło „To Nie My Taniec”
17. Kinga Rybak „Ekspresja nr 1”, „Szarzyzna” / Expression No 1, Greyness
18. Katarzyna Sejud „Reset”
19. Oleksandra Shmargalska „Serce” / A heart
20. Monika Sochańska
21. Hania Szczepanik „Dziennik Przemieszczeń” / The Journal of Movements
22. Rafał Ślusarczyk „I me”
23. Hania Tsvirbut
24. Bartek Walisko „Rytmy” / Rhythms
25. Paweł Widurski
26. Karolina Wiśniewska „Dom ≠ Hotel” / Home ≠ Hotel
27. Magdalena Zięba „Pumaskop” / A pumascopeEN:

Students work ofthe Media Art Department. Some of them have been made especially forthe Hilton hotel, using the specificity of the place (films areplayed without sound, due to the comfort of hotel guests) or thetheme (hotel as a temporary home).

Rekonstrukcje / Animacje

Trzecia wystawa Katedry Sztuki Mediów w hotelu DoubleTree by Hilton Wrocław prezentuje dwa wieloletnie projekty edukacyjne, prowadzone w Pracowni Komunikacji Medialnej (Rekonstrukcje) oraz Pracowni Działań Intermedialnych (Animacje). Rekonstrukcje to zestaw multimedialnych interpretacji klasycznych dzieł malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych. Celem zestawu Animacje jest pokazanie wielu możliwych form, w jakich może realizować się film animowany.

Lista filmów / autorzy:

Rekonstrukcje
1. Anna Mika Vilches Eduardo, A. Lecannelier 1945-1 Santiago
2. Ścięcie św. Jana Chrzciciela, Michelangelo da Caravaggio – Rekonstrukcje Artura Musioła
3. Eiffel tower 100th anniversary (fragmenty), Elliott Erwitt – Rekonstrukcje Justyny Filutowskiej,
4. Stworzenie Adama, Michał Anioł – Rekonstrukcje Katarzyny Gmyrek
5. Krzyk, Edvard Munch – Rekonstrukcje Krzysztofa Kuczyńskiego
6. Mona Lisa, Leonardo da Vinci – Rekonstrukcje Marty Siłanow
7. Golconde, René Magritte (fragmenty), – Rekonstrukcje Szymona Gruszczyńskiego
8. Babie lato, Józef Chełmoński– Rekonstrukcje Sylwi Ropek
9. Mona Lisa, Leonardo da Vinci – Rekonstrukcje Michała Trojanowskiego
10. Kolejka trwa, Andrzej Wróblewski – Rekonstrukcje Kamila Tobiasza,
11. Portret Federica da Montefeltro i jego żony Battisty Sforza, Pierro della Francesca – Rekonstrukcje Anny Kosarewskiej
12. Nighthawks, Edward Hopper – Rekonstrukcje Wojciecha Świerdzewskiego
13. Bitwa po Grunwaldem, Jan Matejko – Rekonstrukcje Jakuba Kamińskiego

Animacje
1. Metamorfozy - Joanna Jackowska,
2. Metamorfozy - Aleksandra Bolcek
3. Metamorfozy - Praca grupowa studentów I roku Katedry Sztuki Mediów, w której każdy z uczestników wykonuje 2 sekundy animacji.
4. Animacja inspirowana książkami typu flip book. W takich książkach kolejne klatki animacji, najczęściej wykonywane na rogach kartek, podczas szybkiego kartkowania układają się w krótki film rysunkowy - Wojciech Uryga
5. Non-camera - filmy wykonane bez użycia kamery bezpośrednio na taśmie filmowej - Anita Kotlarska, Magdalena Zięba, Rafał Ślusarczyk
6. Non-camera - film wykonany bez użycia kamery bezpośrednio na taśmie filmowej - Agata Hajdecka
7. Animowane fraszki - Jakub Ben, Paulina Wierzgacz, Ernest Grzeszczakowski
8. Animacja abstrakcyjna - Magdalena Chuchro
9. Unikatowe techniki - rysunek z plasteliny - Agata Hajdecka
10. Film animowany - Adrian Adamus-CepaEN:

Reconstructions / Animations

The third exhibition of Media Art Department at the DoubleTree by hilton Wroclaw hotel presents two long-term educational projects lead up by Studio of Media Communication (Reconstructions) and Studio of Intermedia Activity (Animations). Reconstructions set consist of modern interpretation of classic paintings, sculptures and photography. The purpose of the Animations set is to show various visual forms in which animated film can be realized.