Ireneusz Olszewski

Studia w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa 1985r. w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego , aneks do dyplomu w Katedrze Wiedzy Wizualnej (film animowany) pod kierunkiem doc. Leszka Kaćmy i ad. Wiesława Gołucha. W roku 1986 otrzymał pierwszą nagrodę w kat. filmu eksperymentalnego oraz nagrodę specjalną za film p.t."Demistyfikacja obrazu" w Mons - Belgia. W 1987r. rozpoczyna pracę w PWSSP, we W-wiu na stanowisku asystenta, a od 1997 na stanowisku adiunkta w Katedrze Wiedzy Wizualnej.
Bierze czynny udział w ruchu teatru alternatywnego. W 1989r. realizuje z Teatrem "a..." spektakl w/g. własnego scenariusza p.t."Doskonałość Zero", (udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodego Teatru-Wrocław'89). Współpracuje z Ośrodkiem Teatralno-Plastycznym "Centrum Światła", w 1991r. reżyseruje tam spektakl p.t. "Pokaz Mody" (impreza towarzysząca WRO-Międzynarodowemu Biennale Sztuki Mediów).
Bierze udział w wielu wystawach, festiwalach, oraz warsztatach multimedialnych m.in. Mons-Belgia, Arnhem-Holandia, Paryż, Wrocław, Warszawa, Polanica Zdr., Kudowa Zdr., Zakopane, Kraków.
Bierze udział w wystawach i instalacjach m.in. "Wegetarianizm Erotyczny" , "Niewidzialne Miasta" (wyst. indywidualna),"Nadprzyrodzona Podróż"(Modern Art Galery-Paryż), "Sanatorium dla dorosłych", "Cień skrzypiących drzwi"(instalacja i performance w ramach festiwalu Vratislawia Cantans), "Elektryczna maszyna czasu", " Pi - bip "(wyst. indywidualna).
Jest współorganizatorem wielu Międzynarodowych Plenerów Multimedialnych.
Prezentuje swoje filmy i obiekt w Międzynarodowej akcji multimedialnej - DWORZEC EUROPA - Drezno-Praga-Wrocław. Bierze udział jako delegat Polski w sympozjum dotyczącym integracji kulturalnej Euroregionu NYSA w Libercu-Czechy.
Zajmuje się działalnością artystyczną, obejmującą obszar "sztuki mediów" - zakresem praktyk wykorzystujących współczesne technologie: sztukę video, sztukę cyfrową, sztukę konceptualną, performance, animacje, instalacje, fotografie, grafikę cyfrową, malarstwo.
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi także badania "przydatności" dla form zapisu artystycznego nowych przestrzeni mediów sztuki.