Pracownia Projektowania Multimedialnego

Kierownik pracowni: prof. n. Stanisław Sasak
as. Barnaba Mikułowski

Język wykładowy: polski, możliwość kontaktu w j. angielskim i j. francuskim.

Program pracowni:
Nauczanie oraz rozwijanie umiejętności projektowania i tworzenia złożonych przekazów audiowizualnych o charakterze użytkowym z elementami lub zaawansowanymi formami interakcji. Podstawowe rozpoznanie metod i sposobów kreacji wirtualnej przestrzeni użytkowej bazującej na szeroko rozumianej komunikacji wizualnej oraz stosowanie ich w technologii tzw. "rzeczywistości mieszanej i poszerzonej" – Augmented Reality. Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań potencjalnego zleceniodawcy jak i odbiorcy w kształtowaniu formy przekazu. W pracowni prowadzone są wykłady, pokazy oraz ćwiczenia warsztatowe, a także działania poznawcze. Realizacje projektowe oceniane są pod kątem funkcjonalności, oryginalności oraz trafności formułowania przekazu wizualnego. Wdrażanie umiejętności w posługiwaniu się programami: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 3D Studio Max.