Animacja i modelowanie 3D

Zajęcia w ramach przedmiotu Animacja i Modelowanie 3D są elementem kształcenia w zakresie kierunku Sztuka Mediów. Celem przedmiotu jest rozpoznanie różnorodnych metod pracy z programami 3D. Szczególny akcent położony jest na modelowanie i animację obiektów 3D. Poszukiwanie nowych (własnych) form wypowiedzi poprzez modelowanie obiektów 3D. Świadome użycie technik modelowania 3D do realizacji własnego projektu. Nauka oprogramowania oraz rozpoznanie możliwości użycia grafiki 3D do realizacji projektów artystycznych i naukowych.
Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu łączenia i mieszania różnych form wypowiedzi artystycznej z grafiką i animacją 3D. Zdobywa umiejętności formułowania własnej idei artystycznej oraz dobierania właściwych środków wyrazu w oparciu o grafikę i animację 3D.