Norbert Kowalczyk

Norbert Kowalczyk jest interdyscyplinarnym artystą wizualnym z Wrocławia. Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku Sztuki Mediów. Pracuje jako laborant tejże uczelni w Pracowni Projektowania Gier i Form Wirtualnych. Poza Akademą zajmuje się modelowaniem 3D pod kątem projektowania gier komputerowych oraz szeroko pojętym projektowaniem graficznym. W swoich realizacjach często bada naturę nowych mediów takich jak grafika trójwymiarowa, glitchart czy rzeczywistość wirtualna, łącząc je z projektowaniem graficznym, animacją oraz programowaniem.

Portfolio artystyczne: art.nkowalczyk.com