Zwycięstwo Alicji Klich i Karoliny Płanik

Serdecznie gratulujemy studentkom Sztuki Mediów: Alicji Klich i Karolinie Płanik zwycięstwa w konkursie Krytyki Artystycznej związanym z wystawą „Willmann. Opus magnum". Jesteśmy zaszczyceni współpracą z tak uzdolnionymi osobami!


Zadaniem uczestników było napisanie tekstu krytycznego (recenzji, eseju lub innej wybranej formy) z wystawy prezentowanej w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Organizatorzy konkursu postawili sobie za cel upowszechnianie wiedzy o Michaelu Leopoldzie Willmannie i baroku w Europie Środkowej, a także aktywizację młodych krytyków i odbiorców sztuki.


Wśród trzech równorzędnie nagrodzonych prac znalazł się tekst Alicji Klich, zatytułowany "Willmann =AZW2FN0oKwHHUtCqa46mwJ1InW9RJyNRkROraogR8ZIfiCrylRHl7plvWAmGYkvTk-vQ711szWymQVrlFBUTpa2KTeRY2pL3lukQyGDCXp4aqTrws2-nRz1AWrGmIL7KV_a0LBPhqdNzGmyBAkHG0vaXKqHLtb5eJc0xa3WLVXg4wUCAb0IzWcdmIeXyXjcp9WI&__tn__=*NK-R]#zostałwmuzem"
(wyróżniony rownież w postaci publikacji w magazynie FORMAT) oraz tekst Karoliny Płanik "Michael Willmann – ponadczasowy producent duchowy".


Autorkom oraz innym nagrodzonym i wyróżnionym: Juli Łowińskiej, Elżbiecie Szwaba, Alicji Lisowskiej i Darii Kowalewskiej - jeszcze raz ogromnie gratulujemy!