Jubileusz 35-ciu lat KWW i 15-stu lat KSM

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów dr hab. Marek Grzyb oraz kierownik Katedry Sztuki Mediów dr Paweł Lisek mają zaszczyt zaprosić na wydarzenia związane z jubileuszem 35 lat Katedry Wiedzy Wizualnej i 15 lat Katedry Sztuki Mediów.

W roku akademickim 1971/72, w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, rozpoczęła działalność Katedra Wiedzy Wizualnej. Dla jasności – pełna nazwa powstałej katedry brzmiała: Katedra Wiedzy Wizualnej i Podstaw Projektowania. Nazwa uległa skróceniu w 1975 roku. Miejsce w uczelni niekonwencjonalne, eksperymentalne, traktowane przez jednych niezwykle serio, przez innych pobłażliwie.

Rolę organizatora ówczesny rektor doc. Tadeusz Forowicz powierzył prodziekanowi Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, starszemu wykładowcy, późniejszemu docentowi, Leszkowi Kaćmie. W opisach przedmiotów pojawiły się pojęcia wiedzy wizualnej, struktur wizualnych i działań wizualnych – wiodące przez wiele lat funkcjonowania.

Ma już 50 lat. Jest katedrą w nieustannym procesie. Była katedrą na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, była katedrą międzywydziałową, była katedrą na Wydziale Grafiki, jest katedrą na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Po zmianie nazwy i uruchomieniu kierunku, funkcjonuje jako Katedra Sztuki Mediów. Aktualnie to dziesięć pracowni o szerokim profilu medialnym – od fotografii po wirtualną rzeczywistość. Przewinęło się przez nią, w czasie jej istnienia, kilka tysięcy studentów. Od momentu powołania kierunku ma również własnych absolwentów.


Wydarzenia:

REWIND

Wystawa prac absolwentów i studentów Katedry Wiedzy Wizualnej i Katedry Sztuki Mediów.

3–13 listopada 2022
Galeria Aula, ASP Wrocław, pl. Polski 3/4
wernisaż: 9 listopada 2022, godz. 14.00

Prezentacja wydawnictwa „50. 35 lat Katedry Wiedzy Wizualnej i 15 lat Katedry Sztuki Mediów we wspomnieniach studentów uczelni"

ASP, CSU.CI, ul. Traugua 19/21, sala 410, godz. 15:30
„Od kuchni" – refleksyjne spotkanie towarzyskie
ASP, CSU.CI, ul. Traugua 19/21, Kuchnia ASP, p. VI, od godz. 16:30

Infografiki W Galerii Wizualnej „kiosk TV"

pl.Polski 3/4 (przy głównej portierni)
realizacje studentek i studentów, reklamujące obchody jubileuszowe 35 lat Katedry Wiedzy Wizualnej i 15 lat Katedry Sztuki Mediów
Autorki / Autorzy infografik: Jakub Barancewicz, Natalia Grobelka, Adela Górna, Jakub Marszałek, Sara Sawicka, Alicja Szulc, Adam Wachulewicz