Projekt STÓŁ - zaistniał w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na terenie budynku przy pl. Polskim

Projekt STÓŁ zrealizowany w ramach zajęć prowadzonych przez dr Roberta Sochackiego w pracowni 310M - Pracowni Kreacji Przestrzeni Multimedialnej Katedry Sztuki Mediów na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Projekt STÓŁ, interwencja artystyczna, na którą składają się poszczególne działania artystyczne: research, podcast, wideo instalacja, obiekt.

Temat kompostu, który opracowywałyśmy w tym semestrze, skłonił nas do refleksji nad wartością pracy kolektywnej w kontekście działań artystyczno - aktywistycznych. Szukałyśmy odpowiedzi na pytania o to jak dziś powinna wyglądać edukacja artystyczna.

Celem naszego działania jest stworzenie przestrzeni do dialogu i współdziałania na Akademii. Projekt składa się z trzech elementów, które istnieją osobno, ale odnoszą się do siebie nawzajem. Nasze działanie odnosi się do każdej z przestrzeni uczelni - realnej, wirtualnej oraz hybrydowej, która łączy te dwa światy.

Pierwszy element to działanie w przestrzeni publicznej - stół, który zainstalowałyśmy na korytarzu wrocławskiej ASP ma być miejscem rozmowy, wymiany pomysłów i dyskusji. Ma być też symbolem, swego rodzaju pomnikiem współpracy. Stół opatrzony jest kodem QR, który prowadzi do kolejnej części naszego działania - podcastu.

Podcast to platforma do wymiany doświadczeń i szukania nowych pomysłów. Jest on również pretekstem do rozmowy o tym, jak wyglądają relacje nauka - sztuka - środowisko.

Ostatnim elementem projektu jest projekcja wyświetlona w przestrzeni uczelni. Ta instalacja wideo odnosi się bezpośrednio do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pandemia kompletnie zmieniła kształt systemu edukacji i nasze myślenie o tym, jak może wyglądać. Wyświetlenie projekcji fizycznego obiektu skłania do refleksji nad materialnością wirtualnego świata, w którym funkcjonujemy.

resaerch:
https://www.figma.com/file/JNvkTNEddsh7cg2BowMurm/ST%C3%93%C5%81?node-id=0%3A1

podcast:
https://open.spotify.com/episode/4hqysn16J3ZcTLneXowl8E

dokumentacja:
https://drive.google.com/drive/folders/1R2u9OzLoAS3UwlrauF9PMXeex5KJFD8U?usp=sharing

w ramach projektu Wiktoria Kasztan Kruk zorganizowała spotkanie onLIne 24.11.2021 z Amy Pekal - Compost and Other Means of Assembly

kolektyw pracowni 310M - projekt STÓŁ:
Maryia Frantskevich

, Anna Gaik, 

Jagoda Łuczak

, Weronika Necel, 

Zuzanna Pelc, 

Natalia Piksa, 

Barbara Rychlińska, 

Agata Sawicka, 

Wiktoria Kruk, 

Olga Kubert, 

Wiktoria Wieczorek

https://www.asp.wroc.pl/pl/aktualnosci/projekt-stol