Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej

prof. zw. Ryszard Jędroś
dr hab. Marek Grzyb
as. Paweł Lisek

Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej. Jest to pracownia dyplomująca, stawiająca sobie za cel kształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i artystycznych, posiadających szerokie kompetencje i umiejętności w zakresie:
-posługiwania się cyfrowym warsztatem służącym edycji oraz emisji obrazu i dźwięku,
-realizowania autorskich projektów ekranowych, intermedialnych i multimedialnych,
-konstruowania przestrzeni multimedialnych, tworzenia indywidualnych projektów łączących różnorodne technologie i  środki wyrazowe, w zakresie indywidualnej kreacji artystycznej oraz o charakterze użytkowym.

Pracownia szczególnie chętnie współpracuje ze studentami, którzy wykorzystują w swoich projektach przestrzeń jako środek szczególnej aktywności twórczej realizując :
- obiekty multimedialne,
- obiekty ekranowe (wykorzystujące monitory TV, projekcje multimedialne),
- intermedialne aranżacje przestrzenne łączące klasyczne i współczesne technologie,
- instalacje interaktywne i dźwiękowe,
- scenografię multimedialną (aranżując przestrzeń rzeczywistą i wirtualną związaną z wydarzeniami teatralnymi,
muzycznymi, wystawienniczymi itp.)
- działania na żywo (akcje plastyczne, performance, działania w przestrzeni miejskiej, site specific itp.)

Wybrane programy wykorzystywane w procesie dydaktycznym: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Max MSP/Jitter, TouchDesigner.

Przedmioty:
Kreacja Przestrzeni Multimedialnej / II i III rok, studia I stopnia, Sztuka Mediów, prowadzący: prof. R. Jędroś
Kreacja Przestrzeni Multimedialnej / I i II rok, studia II stopnia, Sztuka Mediów, prowadzący: prof. R. Jędroś
Grafika Intermedialna / II-IV rok (przedmiot realizowany dla studentów kierunku grafika), prowadzący prof. R. Jędroś
Grafika Intermedialna / I-II rok , studia II stopnia niestacjonarne (przedmiot realizowany dla studentów kierunku
grafika), prowadzący: prof. R. Jędroś, dr hab. Marek Grzyb
Sztuka Mediów / przedmiot międzywydziałowy / III-V rok, prowadzący: prof. R. Jędroś
Wiedza o Działaniach i Strukturach Wizualnych, I rok, studia I stopnia niestacjonarne, (przedmiot realizowany dla studentów kierunku grafika), prowadzący: prof. Ryszard Jędroś
Multimedia III rok, studia I stopnia niestacjonarne, prowadzący: prof. R. Jędroś