Pracownia Perswazji Medialnej

Prof. Wiesław Gołuch
Ad. dr Maja Wolińska
Ad. dr Jakub Jernajczyk

Pracownia Perswazji Medialnej ideowo skupia się na tworzeniu komunikatów wizualnych i audiowizualnych o wyraźnie zaznaczonych celach i intencjach wynikających z analizy relacji zawartych w trójkącie twórca - media - odbiorca. Istotą pracy jest:
definiowanie celów - społecznych, komercyjnych, informacyjnych, artystycznych;
definiowanie środowiska realizacyjnego - form i narzędzi medialnych;
stymulowanie aktywności kreacyjnej.