Konferencja

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu oraz Centrum Sztuki WRO zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję „Koncepcje i praktyki badań, kreacji i dydaktyki na kierunkach medialnych uczelni artystycznych”, która towarzyszy Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 marca 2016 r. w Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21, Sala Audiowizualna 410).


Program konferencji:

Dzień I (wtorek, 15.03.2016)

 • 14.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości – Prof. Jacek Szewczyk (ASP Wrocław)
 • 14.15 – panel wykładów teoretycznych (prow. dr Jakub Jernajczyk)
  - Piotr Krajewski (WRO Art Center): Czy sztuka mediów ma swoją klasykę?
  - Prof. Antoni Porczak (ASP Kraków): Mediacje medialne
  - Prof. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki): Inter- / new- / trans- / czy post-media? art@science w pejzażu współczesnych sztuk medialnych.
 • 15.45 – przerwa na kawę

 • 16.00 – obiad dla uczestników konferencji

 • 19.00 – wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów w Centrum Sztuki WRO


Dzień II (środa, 16.03.2016)

 • 10.00 – wystąpienia reprezentantów uczelni artystycznych (prow. dr hab. Marek Grzyb)
  Prof. Artur Tajber, Wydział Intermediów (ASP Kraków):
  Intermedia Kraków
  Dr Maja Wolińska, Pracownia Perswazji Medialnej (ASP Wrocław):
  Drogi, ścieżki, tropy – metody konstruowania nieliniowych, interaktywnych narracji audiowizualnych na przykładzie działań studentów Katedry Sztuki Mediów.
  Prof. Kamil Kuskowski, Pracownia Działań Audiowizualnych i Animacji (AS Szczecin):
  Redefinicja i powtórzenie – czyli ile Akademii w Akademii w kontekście 100-lecia dadaizmu.
  Prof. Grzegorz Przyborek, Pracownia Fotografii (ASP Łódź):
  Czy współczesne media pomijają wyobraźnię? Jak kształcić niekonwencjonalnie?
 • 11.45 – przerwa na kawę
 • 12.00 – wystąpienia reprezentantów uczelni artystycznych (prow. dr Agnieszka Jarząb)
  Prof. Marek Wasilewski, Pracownia Wideo (UA Poznań):
  Akademia bez ścian
  Prof. Grzegorz Klaman, I Pracownia Intermedialna (ASP Gdańsk):
  Uporczywy performatyw – praktyki adaptacyjne
  Prof. Marian Oslislo, Pracownia Nowych Mediów (ASP Katowice):
  Multimedia z WP
  Dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, Pracownia Narracji Fotograficznej (ASP Warszawa):
  Proces budowania świadomości i cech przekazu wizualnego jako metoda kształcenia na kierunku sztuka mediów.
 • 13.45 – przerwa na kawę
 • 14.00 – debata z dyskusją (prowadzący: dr Michał Jakubowicz; uczestnicy: Małgorzata Michałowska, Irmina Rusicka, Kamila Wolszczak, Maciej Bączyk)

 • 15.00 – zakończenie obrad – Prof. Ireneusz Olszewski (ASP Wrocław)


Organizatorzy konferencji:

 • Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Centrum Sztuki WRO
Partner: Miasto Wrocław (Wrocławskie Centrum Akademickie)


Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. Jacek Szewczyk – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. Andrzej P. Bator
Prof. Wiesław Gołuch
Prof. Izabela Gustowska
Prof. Wiktor Jędrzejec
Prof. Ryszard W. Kluszczyński
Viola Krajewska
Piotr Krajewski
Prof. Ireneusz Olszewski
Prof. Antoni Porczak
Dr Andrzej Saj
Prof. Marek Wasilewski


Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Marek Grzyb
Dr Agnieszka Jarząb
Dr Jakub Jernajczyk
Małgorzata Sikorska