Aleksandra Dziadyk

instalacja multimedialna
pod kierunkiem Prof. Wiesława Gołucha

2015

"Zadanie było proste i jednocześnie bardzo skomplikowane: ankietowani musieli odpowiedzieć tylko na jedno pytanie: „powiedz mi coś ważnego”. Intymność tego pytania, także ograniczenie czasowe (jedna minuta) niektórym sprawiało wielką trudność. Pytanie to miało skłonić biorących udział do otwarcia się."