Rafał Michalak

fotografie i animacja
pod kierunkiem prof. n. Piotra Komorowskiego

2015

"Głównym przedmiotem niniejszej pracy, wynikającym zarówno z obszaru moich poszukiwań, jak i osobistych obserwacji i doświadczeń jest problematyka skupiająca się wokół człowieka transgresyjnego w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i kulturowym."