Sylwia Witkowska

Planeta femina

instalacja multimedialna
pod kierunkiem prof. Andrzeja P. Batora