Maria Downarowicz

Do przytulenia

instalacja multimedialna
pod kierunkiem prof. Andrzeja P. Batora