Kamil Wójcik

instalacja multimedialna
pod kierunkiem prof. n. Ireneusza Olszewskiego

2015