Julia Nędzyńska


instalacja multimedialna
pod kierunkiem prof. n. Ireneusza Olszewskiego

2015