Katedra Sztuki Mediów

Katedra Sztuki Mediów jest katedrą kierunkową realizującą unikatowy kierunek sztuka mediów. Tradycją katedry jest postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazu, poznawania i racjonalizowania przekazu wizualnego i audiowizualnego. Katedra kładzie duży nacisk na sam proces tworzenia przekazu, korzystając z wybranych metod inwentycznych do jego stymulacji. Korzysta z doświadczeń i wiedzy takich dyscyplin jak matematyka, psychologia, fizyka, psychofizjologia, logika. Istotną rolę w procesie dydaktycznym pełni również eksploracja nowych technologii kreowania obrazu i dźwięku.

Studia na unikatowym kierunku sztuka mediów kładą główny nacisk na wykształcenie absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem. Absolwent uzyskuje: umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego i ruchomego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych (sieć www., CD-R interaktywne). Poznaje reguły działań intermedialnych, kreowania przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej. Powyższe umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać samodzielnie zadania z wymienionego wyżej zakresu jak również podejmować pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach fotograficznych i agencjach reklamowych.


Katedra prowadzi zajęcia obligatoryjne dla studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów i fakultatywne lub wynikające z wyboru dla studentów pozostałych wydziałów.

Obok studiów stacjonarnych katedra prowadzi równolegle, w trybie zaocznym, dwustopniowe studia niestacjonarne, Fotografia i Multimedia.

Zapraszamy na nasz profil na: facebook-u» / youtube»