Inauguracja roku

Zapraszamy do oglądania zdjęć wykonanych podczas uroczystości inauguracyjnej, która odbyła się w sali audytoryjnej Centrum Sztuk Użytkowych-Centrum Innowacyjności. Studenci pierwszego roku otrzymali swoje indeksy z rąk kierowników katedr oraz Rektora prof. Piotra Kielana.