Jakub Jernajczyk - GRANICE 2015

Wystawa prezentuje najnowsze prace multimedialne, które w różny sposób odnoszą się do matematycznego pojęcia granicy. Mamy tu: nieustanne dążenie łuków do prostej (Granice koła,2015), dychotomiczne podziały płaszczyzny (ZENON2, 2015), nieskończone przybliżenia liczby niewymiernej (Reszta, 2014), a także dynamiczne całkowanie ciał (Ciałka oznaczone, 2015).
Wystawa stanowi element realizacji projektu badawczego „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Jakub Jernajczyk
Ur. w 1980 r. we Wrocławiu. Artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (od 2010). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2010) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Laureat konkursów INTER i eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014). Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz wystaw artystycznych (m.in. w Niemczech, Rumunii, Korei Pd., USA i Australii). W pracy twórczej i badawczej skupia się na relacjach łączących sztukę z nauką (głównie matematyką i filozofią), kładąc nacisk na poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej.

Zapraszamy opiekunowie galerii KINO
Marek Grzyb i Piotr Komorowski

Wernisaż wystawy 3 grudnia (czwartek), godz. 19.30, galeria KINO
Wystawa czynna od 3-31 grudnia 2015.