Ołpen kol - konkurs

Ołpen kol to ogólnopolski konkurs skierowany do studentów i absolwentów szkół artystycznych, którzy nie ukończyli 30-ego roku życia. Ołpen kol wyłoni autorów trzech projektów fotograficznych. Wyłonienie skutkować będzie zorganizowaniem wystaw indywidualnych na terenie Szczecina w terminie od lutego do czerwca 2017 roku przez kuratorów XYZ. Projekt grupy lajt objęty jest patronatem Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie oraz Fundacji Upside Art.

Czas trwania ołpen kola to 21.11 - 31.12.16

Konkurs open call na indywidualną wystawę dla młodych, polskich fotografów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Ołpen kol wyłoni 3 projekty, pod które zostaną stworzone indywidualne wystawy na terenie Szczecina. Każda wystawa będzie miała unikatowy charakter pasujący do tematu prac i powstanie na zasadzie współpracy naszego kolektywu i artysty. Przy jednocześnie podjętej przez nas zasadzie “wernisaż jest finisażem” na wystawie można być lub po fakcie żałować, że się na nią nie przyszło. Miejsca wydarzeń będą możliwie do ostatniej chwili okryte tajemnicą.
Nie wykluczamy możliwości tworzenia akcji towarzyszących wystawie, jak panele z artystą lub teoretykami/ekspertami przywołującymi tematy podjęte podczas wystawy. Gwarantujemy, że nie będą to klasyczne wystawy fotograficzne z ramkami na białych ścianach. Zdecydowanie szukamy rozwiązań nieszablonowych.

W ramach tego projektu funkcjonujemy jako kuratorzy XYZ. Nie będziemy twarzami wystaw ustępując miejsca i głosu twórcom. Przyjęta przez nas forma ma charakter zamierzonej strategii, której uzasadnienie znajduje się w manifeście na stronie www.lajt.in.

XYZ