Tomasz Dobiszewski w galerii Kino

Serdecznie zapraszamy na wystawę Tomasza Dobiszewskiego zatytułowaną - Pies.
Otwarcie wystawy: czwartek, 25 maj 2017, godz. 19.00 w Galerii Sztuki Mediów KINO w Dolnośląskim Centrum Filmowym ul Piłsudskiego 64A, Wrocław. Zapraszamy - Marek Grzyb i Piotr Komorowski - opiekunowie galerii KINO.
strona galerii - http://galeriakino.pl/
Tomasz Dobiszewski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i Prof. Stefana Wojneckiego. Jest studentem Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu..
Formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy poza intelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne.
Prace w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie, Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz w kolekcjach prywatnych.
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012).