Elementy nauk ścisłych w sztuce

dr Jakub Jernajczyk

Celem zajęć z przedmiotu "Elementy nauk ścisłych w sztuce" jest poszerzenie wiedzy studenta o wybrane zagadnienia z obszaru nauk ścisłych (matematyki, logiki, fizyki, informatyki, a także wybranych działów filozofii), które są wskazane bądź niezbędne do świadomego i biegłego posługiwania się mediami cyfrowymi w procesie twórczym.
Student uzyskuje wiedzę dotyczącą wybranych pojęć i teorii naukowych, związanych z twórczością artystyczną i teoretyczną w obszarze Sztuki Mediów.
Student uzyskuje umiejętności z obszaru Sztuki Mediów w zakresie syntetycznego ujmowania oraz prezentacji problemów nauki; przedstawiona zostaje mu również możliwość inspirowania się zagadnieniami nauki we własnej pracy twórczej.
Student uzyskuje kompetencje w zakresie humanistycznej refleksji nad twórczością intelektualną człowieka, której bazę stanowi matematyka, logika, filozofia oraz nauki przyrodnicze.